Van de voorzitter

Het einde van het jaar 2020 komt met rasse schreden dichterbij. Voor velen een jaar dat niet snel vergeten zal worden. Dat geldt zeker ook voor ons als muziekvereniging. Vanaf maart is van het grootste deel van onze mooie jaarplanning helaas niets meer terecht gekomen. Zo hadden we in het voorjaar graag gespeeld tijdens Koningsdag en de Nationale Dodenherdenking. Ook een concert vanwege 75 jaar vrijheid op 5 mei werd voorbereid maar kon niet doorgaan. Een ontvangst van een orkest uit Herentals tijdens de geplande jumelage dag werd geannuleerd. Tenslotte ging vanwege het uitvallen van de zomerfair ook het jaarlijkse concert daar niet door.

afsluiting seizoen buitenGelukkig konden we het seizoen wel afsluiten met een buitenconcert op ons eigen plein bij het verenigingsgebouw. Na de zomervakantie vervielen twee try-out concerten en de deelname aan een festival. Al met al geen fijne periode om met veel plezier op terug te kijken.

Maar er gebeurde ook veel positiefs. Dankzij de inzet van veel leden is ons verenigingsgebouw Corona-bestendig gemaakt. Hierdoor konden toch repetities met kleinere groepen of deel orkesten plaatsvinden. In de periode dat er in het verenigingsgebouw helemaal geen activiteiten konden plaatsvinden hebben dirigenten, docenten, bestuur en leden ervoor gezorgd dat er digitaal gemusiceerd kon worden. Er is zelfs een samenspeelvideo opgenomen door het orkest waarbij de leden van het orkest thuis hun partij in een filmpje hebben opgenomen. De individuele filmpjes zijn tot een complete uitvoering verwerkt. Wie had in 2019 gedacht dat we dat in 2020 zouden doen.

 

 

We kijken nu uit naar 2021 waarin we hopelijk met onze orkesten weer normaal muziek kunnen gaan maken. Een planning voor het komende jaar is nu nog niet te maken maar we doen dit zodra dit mogelijk is. Het zou heel mooi zijn als we u dan als trouwe donateur weer als gast bij onze uitvoeringen mogen begroeten.

Excelsior wenst u fijne feestdagen en alle goeds voor 2021.

 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst

Op 11 januari is het nieuwe jaar geopend met een nieuwjaars-bijeenkomst met optredens van ons jeugdorkest en onze slagwerkgroep. De toegang naar ons verenigingsgebouw was sfeervol aangekleed met lampjes op het pad en ook ons insectenhotel was prachtig verlicht. 

Eenmaal binnen stond de slagwerkgroep klaar voor een spetterend concert. Het is mooi om te zien dat een groep van 5 man zo ritmisch en krachtig muziek kan maken op slaginstrumenten.

JeugdorkestNa de slagwerkgroep was het tijd voor onze jongste muzikanten. Zeven leerlingen, waarvan er twee inmiddels ook in het ‘grote’ orkest meespelen, hebben het publiek vermaakt met swingende, uitdagende en vrolijke muziekstukken. Tot ieders grote verrassing schoven er nog drie leerlingen aan die nog maar enkele weken les hebben. Samen werden er wat ritme-spelletjes gedaan en er was speciaal een muziekstukje ingestudeerd dat meegespeeld kon worden. Ouders, grootouders maar ook onze leden glommen van trots.
Niet alleen de jonge leden stonden in de schijnwerpers, er was ook tijd voor een plechtig moment. Kees Rosengarten is tijdens deze nieuw-jaarsbijeenkomst onderscheiden voor zijn 40-jarig lidmaat-schap. Daar hoorde een oorkonde, speldje en een bos bloemen bij. Speldje

 

Voorjaarsconcert ‘The Young Ones’

Zoals elk jaar breekt de concertcommissie het hoofd over het jaarprogramma en vooral het thema van het voorjaarsconcert. Verschillende ideeën waren de revue al gepasseerd óf qua planning niet haalbaar. Geen ingehuurde artiesten, geen zangers die het concert een extraatje geven en geen dansers die zorgen voor het oogstrelende gedeelte. Totdat één van de concertcommissieleden opperde, “Waarom maken we geen gebruik van de talenten binnen ons eigen orkest? Laat onze getalenteerde jeugd de sterren van de avond zijn.” Dit werd door alle commissieleden met enthousiasme ontvangen en na overleg met de dirigent worden de voorbereidingen getroffen voor het “The Young Ones”-concert.
solisten
Het concert werd een groot succes. Maar liefst 8 muzikanten onder de 25 jaar hebben een compositie gekozen en onder begeleiding van het orkest het solo-werk ingestudeerd en uitgevoerd.
Heeft u het concert gemist maar wilt u toch genieten van onze solisten. De beelden zijn allemaal te vinden op ons YouTube kanaal “IJsselsteins Fanfareorkest Excelsior” of op onze Facebookpagina.

Excelsior tijdens de Corona Lock Down

Zoals iedere vereniging heeft ook Excelsior te maken gehad met het stilleggen van de verenigingsactiviteiten. Vlak na het ‘The Young Ones’ concert werd het repeteren ‘verboden’. Op last van de overheid en het protocol van de KNMO werd het verenigingsgebouw gesloten voor alle activiteiten. De repetities van het orkest, de slagwerkgroep en het jeugdorkest én de muzieklessen kwamen stil te liggen.
Gelukkig werden er diverse activiteiten digitaal opgepakt. De muzieklessen gingen online door. Even zoeken naar de juiste werkwijze, maar onze jeugd heeft gelukkig niet lang stilgezeten.
Ook het orkest kreeg wekelijks van de dirigent ‘huiswerk’ en werden de thuisrepetities voortgezet.
Landelijk werden er verschillende acties opgezet om als muzikant actief te blijven. Het Koninklijk Concertgebouworkest riep alle muzikanten op tijdens Koningsdag om klokslag 10.00 uur het Wilhelmus te spelen. Dit leverde in Nederland en ook in IJsselstein op diverse plekken kippenvelmomenten op. Koningsdag 2020

Door het Nationaal Comité 4 en 5 mei zijn alle trompettisten opgeroepen om het taptoe signaal te spelen voorafgaand aan de twee minuten stilte tijdens de Nationale Dodenherdenking. Ook hier is gehoor aan gegeven door diverse muzikanten van Excelsior.
Door de redactie van KNMO Klankwijzer is het initiatief bedacht voor een Nationale Online Solistenwedstrijd. Iedere amateurmuzikant heeft een solowerk kunnen insturen en heeft kans gemaakt op een van de mooie prijzen. Ook diverse duo’s, kwartetten, ensembles en zelfs hele orkesten of zangkoren hebben hun opnames ingestuurd. Ook Excelsior heeft een bijdrage geleverd.
Tijdens de thuisrepetities heeft elke muzikant zijn eigen partij van Roller Coaster van Danny Vera ingestudeerd en opgenomen. Alle losse filmpjes zijn samengevoegd waarna er een samenspel is ontstaan. Op deze manier was het heel bijzonder om ‘samen te spelen’.

..

Naast de muzikale activiteiten die de vereniging op afstand heeft georganiseerd, zijn er ook diverse online samenkomsten geweest. Een ‘Zoom-meeting’ om even bij te kletsen met elkaar. Er is een Online Algemene Ledenvergadering geweest en ook een Online Spelletjes-avond. Op deze manier hebben we contact weten te houden met elkaar.
Eindelijk, na drie maanden stilte in het verenigingsgebouw, zijn de lessen en de repetitie-avonden vanaf 15 juni weer van start gegaan. De voorzitter vertelde dit al in zijn voorwoord, het hele gebouw is Corona-bestendig gemaakt. Alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen, de voorgeschreven afstand van de stoelen is afgemeten en met twee deelorkesten per repetitie-avond was het fijn om weer aan de slag te gaan. Zelfs met het volledige orkest is op de laatste repetitie-avond voor de zomervakantie en buitenconcert gegeven op ons plein.
Na de zomervakantie zijn we op dezelfde voet verder gegaan, totdat op 3 november opnieuw verscherpte maatregelen zijn afgekondigd en wij de repetities van het orkest en slagwerkgroep weer hebben gestaakt. Gelukkig heeft deze onderbreking niet lang geduurd en zijn de repetities weer van start gegaan. groepsrepetitie

Vanwege de huidige situatie met Covid-19 is het voor ons op dit moment niet mogelijk een jaarplanning te maken. Maar zodra de situatie het toelaat kunt u zeker op ons rekenen.