Muziekonderwijs

Excelsior verzorgt muziekonderwijs volgens de landelijk erkende Hafabramethode. De afkorting Hafabra staat voor Harmonie, Fanfare en Brassband. Met deze muzieklessen zorgt de vereniging ervoor dat leerlingen op een zo goed mogelijk niveau muziek leren maken. Doel van de muzieklessen via Excelsior is dat de leerling na maximaal 6 jaar met het erkende B-diploma binnen het Fanfareorkest gaat musiceren.

 

Opleiding blaas- of slagwerkinstrument 

Vanaf ca. 8 jaar kan een leerling starten met de opleiding op een blaas- of slagwerkinstrument. 

De keuze van het instrument wordt naast de voorkeur van de leerling mede bepaald door behoefte aan instrumenten binnen de vereniging en de beschikbare lescapaciteit. Wanneer de leerling kiest voor een instrument dat beschikbaar is uit het verenigingsinstrumentarium, kan hier, tegen een bruikleenvergoeding, gebruik van worden gemaakt. 

Het benodigde lesmateriaal wordt, op aangeven van de docent, door de ouders van de leerling  aangeschaft. Een slagwerkleerling krijgt van de vereniging een oefenpad in bruikleen. Het lesseizoen loopt van september t/m juni. Hierin worden 37 individuele lessen van 30 minuten verzorgd door één van onze gediplomeerde vakdocenten. Daarbij is de leerling lid van de vereniging met als groot voordeel dat er zo snel mogelijk samengespeeld wordt. Eerst in het jeugdorkest, later in het fanfareorkest of de slagwerkgroep. 

Samen muziek maken is leuker dan alleen!

Geregeld worden er ‘voorspeelmiddagen’ georganiseerd in ons muziekgebouw. De leerlingen kunnen tijdens deze middagen aan hun familieleden en geïnteresseerden hun vorderingen laten horen.

Best wel spannend soms, maar ook stoer om te laten horen aan je opa of tante hoe goed het al gaat!

 

Hafabra-diploma's

Binnen de Hafabra-muziekwereld vinden er tijdens het opleidingstraject landelijk erkende toetsmomenten plaats. Bij goed gevolg is het mogelijk een A, B, C, en D diploma te behalen.
Voor het halen van de diploma’s hanteert de KNFM onderstaande termijnen;

  • A-diploma (basis) - 3 jaar
  • B-diploma (basis+) - 3 jaar
  • C-diploma (gevorderd) -2 jaar
  • D-diploma (vergevorderd) -2 jaar

Als een leerling opgaat voor een examen dan is dit tijdig bekend. Een examen bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen. De theorielessen worden in groepsverband met kandidaten van hetzelfde niveau, door een professionele docent gegeven. De kosten voor deze theorielessen worden apart berekend. Na het slagen voor het theoriegedeelte gaat de kandidaat op voor het praktijkexamen.